blokkentrap 2e poging

niet goed, geld terug

opzegtermijn: één uur

heldere afspraken

over prijs en inzet

Groei abonnement Living Lab

Professionals efficiënt inzetten is: niet langer dan nodig en niet meer (uren) dan nodig. Die efficiency zie je ook terug in ons aantrekkelijke groei abonnement. Een groei abonnement geeft recht op alerte ondersteuning door professionals die je bedrijf merkbaar verder helpen:

Dagelijks/wekelijks
Een ervaren CFO / financieel directeur treedt tijdelijk en op parttime basis toe tot je MT. Hij geeft inzicht  in de (financiële) prestaties van je onderneming met het oog op de veranderende toekomst. Hij vergelijkt verschillende strategische mogelijkheden en rekent ze door. Bovendien kan hij op het juiste niveau overleggen met externe financiële partijen.

Kwartaalbijeenkomsten
CFOLab neemt je (en je MT) elk kwartaal mee in ons Living Lab. In het Living Lab verzamelen we steeds de nieuwste inzichten en toetsen je praktijk daaraan. We verbinden er je actuele cijfers aan het toekomstperspectief. Omgekeerd kunnen nieuwe inzichten aanleiding zijn om je bedrijf op andere cijfers/parameters te gaan sturen. Dit onderdeel wordt verzorgd door de bedrijfskundig adviseur.

Deze specialist van Turnaround PowerHouse kent de ins en outs van de laatste strategische managementmodellen (en hun praktische toepasbaarheid). Hij weet wat de laatste trends in de praktijk doen, is gespecialiseerd in de psychologie van het veranderen, van marketing, branding en economische waardecreatie.

Jaarlijks
We organiseren voor elke opdrachtgever jaarlijks een twee dagen durende jaarlijkse strategiebijeenkomst. We gaan dan met alle sleutelfunctionarissen na of of je bedrijf de juiste wegen bewandelt, de beste kansen benut, voldoende alert anticipeert op veranderingen in de omgeving. Vanzelfsprekend is er verder de mogelijkheid om steeds tussentijds een-op-een van gedachten te wisselen.

Faire afspraken
Samen met jou inventariseren we wat de vraag is en hoe we het meest efficiënt tot een goed antwoord komen. Haalbaarheid is daarbij een belangrijk criterium. De haalbaarheid komt snel dichterbij door onze niet-goed-geld-terug-belofte. We komen doelen overeen en daarop willen wij afgerekend worden. Bovendien leggen we vast dat je het abonnement per direct kunt opzeggen. Ter indicatie, onze abonnementen komen uit op gemiddeld € 3.000 tot € 5.000 per maand. Voor het bedrag van een gemiddelde administrateur heb je dus een ervaren financieel directeur / cao en de zekerheid van een doortimmerde strategische aanpak in ons Living Lab.

Kost je een of twee uur, maar levert je minstens zoveel op. Ook als het bij dit gesprek blijft.