Jouw groei-abonnement

– Parttime dedicated CFO voor de prijs van een hoofd administratie

– Altijd de beschikking over alle expertise van het hele team

Een CFO die volwaardig onderdeel wordt van jouw team. Altijd bereikbaar, wekelijks aanwezig.

Voor veel bedrijven is een CFO gewenst, maar helaas niet haalbaar. Ze zijn ambitieus en succesvol genoeg om een sterke financieelstrategische sparringpartner te kunnen gebruiken in de directie. Maar niet groot genoeg om een fulltime ervaren CFO aan te stellen.

Voor al deze bedrijven, veelal MKB, is er CFOLab. Als deel van jouw management team overlegt en onderhandelt onze CFO namens je bedrijf met banken en accountants. Hij/zij stuurt de afdeling administratie aan, zorgt voor heldere rapportages en  financieel inzicht, maakt investeringsanalyses en -prognoses.

Omdat we commitment voorop stellen, koersen we altijd op een relatie voor langere tijd, denk aan drie jaar. Ons uiteindelijke doel is om jouw organisatie een stap verder te brengen en daarna afscheid te nemen, door bijvoorbeeld de taken over te dragen aan de fulltime CFO die je bedrijf heeft aangesteld. 

Periodiek overleg met onze specialist op het gebied van business innovation en change management.

De meeste ondernemers willen vooruit. Ze willen hun bedrijf ontwikkelen, verbreden, versnellen. Maar welke mogelijkheden zijn kansrijk, hoe sla je een nieuwe weg in, hoe neem je je mensen daarin mee, wat is dan je positie ten opzichte van de concurrentie, gebruik je dan nog wel het goede business model

Met een ervaren specialist change management in huis, helpt CFOLab haar klanten om bruikbare antwoorden te vinden en operationeel te maken. Daarvoor hebben we met elke klant minstens een keer per jaar een heisessie. We bestrijken dan het brede terrein van veranderkunde en psychologie, van marketing, van bedrijfs- en merkenstrategie. Zo zorgen we dat je niet alleen in, maar ook aan de business werkt.

De output vormt samen met de cijfers de onderleggers voor de toekomst van jouw bedrijf, waarbij jij uiteraard altijd de eindverantwoordelijkheid houdt. 

We creëren tools die jou helpen om nog meer inzicht te krijgen in de financiële prestaties van jouw bedrijf.

Elk bedrijf heeft een schat aan informatie in huis over het eigen functioneren: alle data die worden geadministreerd om te monitoren en te sturen. 

In welk programma die wordt bijgehouden is niet belangrijk.

Wel belangrijk is dat je weet welke informatie je nodig hebt om jouw bedrijf verder te ontwikkelen; hoe je die informatie snel en betrouwbaar uit het systeem kunt halen en hoe je deze correct interpreteert. Kijk, en dan kom je weer bij de CFO’s van CFOLab. Onze eerste inzet is altijd om na te gaan of de juiste financiële informatie voorhanden is. Zo nee, zorgen we dat dat wel gebeurt. 

Het inzichtelijk maken van cijfers gaat altijd gepaard met een toelichting. Cijfers komen pas tot leven wanneer ze geïnterpreteerd worden door een specialist die ze kan verbinden aan jouw bedrijf; waar het vandaan komt en waar het heen wil. 

Onze tweede stap is zorgen dat de juiste mensen in de organisatie de beschikking hebben over de cijfers die zij nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Uiteraard helpen we indien nodig bij het correct gebruiken van die cijfers.

Je zit er niet ver naast wanneer je concludeert dat ons gezonde, financieel geschoolde verstand onze belangrijkste tool is. 

Maak gebruik van de know how van ons divers gespecialiseerde team. 

Al onze financials hebben hun sporen verdiend bij andere bedrijven voordat ze kozen voor CFOLab. De een heeft ruime ervaring met fusies en overnames, een ander kent alles finesses van financiering, een derde was nauw betrokken bij procesoptimalisaties.

De ene CFO is de andere niet! Maar wel kunnen ze allemaal snel schakelen met elkaar om ruggespraak te houden. Ze zijn als het ware op afroep beschikbaar. Zodat de voortgang van processen gewaarborgd is. 

Uiteraard biedt CFOLab alle medewerkers ruimte om de kennis op peil te houden. 

Schuif aan bij ondernemerstafels, doe mee aan bedrijfsbezoeken, maak gebruik van experts in ons netwerk en ontmoet elkaar.

CFOLab Lunches
CFOLab Lunches zijn netwerkbijeenkomsten met een vooraf gezamenlijk gekozen thema. De gedachte is dat ondernemers andere ondernemers adviseren en inspireren. Je mag zelf een bevriende ondernemer mee nemen als introducee. De bijeenkomsten duren twee uur en bestaan uit een select gezelschap van 6 tot maximaal 12 deelnemers en worden geleid door een van onze CFOLab tafelvoorzitters.

CFOLab Bedrijfsbezoek
We gaan op bezoek bij een bestaande inspirerende relatie van CFOLab. Het bedrijfsbezoek is bedoeld als interactief leerprogramma waarbij elkaars ervaringen worden gedeeld. De bijeenkomsten duren twee uur. Per bedrijfsbezoek nodigen we 8 tot 12 mensen uit. 

CFOLab Jaarevent
Eens per jaar ontmoet de gehele community elkaar op een ludieke locatie waarbij een actueel thema wordt uitgediept. Het recept hiervoor is een inspirerende spreker uit de academische wereld en een ondernemer die zijn ervaringen rondom het thema deelt. Aansluitend is er de traditioneel gezellige borrel met elkaar. Het gezelschap bestaat uit 75 tot 150 deelnemers.

– Direct van start
– Stoppen wanneer jij wil
– Vast bedrag per maand