Zoeken naar

Het probleem bepaalt de oplossing

 

Het klinkt logisch; voordat je kunt oplossen moet je het probleem analyseren. In tijde van crisis gaat dat toch soms heel anders. In de waan van de dag worden oplossingen bedacht en uitgevoerd, maar is het probleem en de uitdaging wel voldoende geanalyseerd? Bedrijven die de doelstellingen niet behalen of te weinig controle hebben, zitten in een bepaalde crisis. Dit kan een strategische – , winst- of liquiditeitscrisis zijn. En het is belangrijk om te weten welke crisis de oorzaak is van het probleem of de uitdaging.

In welke crisis zit jouw bedrijf?

Vaak merk je pas dat je bedrijf in een financiële crisis zit als je te weinig winst maakt, maar eigenlijk gaat de strategische crisis daaraan vooraf. De strategische crisis is heel moeilijk te herkennen. Je bedrijf is financieel gezond en groeit, soms zelfs nog met dubbele cijfers. De markt is gunstig en er lijkt niets aan te hand. Toch is het belangrijk om ook dan goed te kijken naar het business model en ook het business model voor de toekomst. Welke business unit geneert de meeste marge en welke klanten zorgen voor de omzet? Hoe gaat zich dat in de toekomst ontwikkelen?
Als je de fase van strategische crisis niet goed benut hebt, dan kan het zijn dat je bedrijf in de winstcrisis komt. Een winstcrisis treft bedrijven die nu nog financieel gezond zijn, maar te weinig controle, zicht en grip hebben op hun resultaten. De winst groeit minder hard of staat onder druk. De doelstellingen worden niet behaald. Ook hier is er nog voldoende tijd om in te grijpen, maar het is wel belangrijk dat je als ondernemer weer grip krijgt op je winst, omzet, kosten en groei.

De laatste fase is de liquiditeitscrisis. Er is dan onvoldoende ingegrepen tijdens de winstcrisis en inmiddels kan het bedrijf niet meer of met grote moeite aan de betalingsverplichtingen voldoen. Het is nu ‘alle hens aan dek’ om te voorkomen dat je bedrijf failliet gaat. Een reorganisatie is onvermijdelijk.

Het is belangrijk om te weten in welke crisis je bedrijf zit. En daarna moet er actie ondernemen worden. Een CFO kan je hierbij uitstekend van dienst zijn en ook zijn rol is anders per crisis.

 

Strategische crisis

Het doel bij de strategische crisis is het op zoek gaan en vinden van mogelijkheden voor de toekomst. De rol, verantwoordelijkheden en taken van de CFO in deze crisis:

– Heroriëntatie van het business model op reguliere basis bespreken met senior management

– Ondersteunen van nieuwe of aanverwante business modellen met scenario’s of business cases

– In kaart brengen van de gewenste organisatiestructuur en bijbehorende kostenstructuur (herstructurering) en ondersteuning van het implementatie proces

– Inzichtelijk maken van waarde drijvende factoren van de organisatie en hier op reguliere basis op bijsturen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

 

De CFO heeft in deze rol grote toegevoegde waarde. Zit jouw bedrijf in een strategische crisis, maar heb je geen CFO in dienst? Neem dan contact met ons op!

 

In de volgende blog meer over de winst- en liquiditeitscrisis.