Zoeken naar

Kennisbank

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over de rol en toegevoegde waarde van een parttime CFO in het mkb.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

 

CFO in het mkb

Categorie: CFO in het mkb

Mkb staat voor Midden- en Kleinbedrijf. Het mkb is een verzamelnaam voor bedrijven met minder dan 250 werknemers en waarbij de jaaromzet minder dan €50 miljoen bedraagt óf als het balanstotaal minder dan €43 miljoen is.

Categorie: CFO in het mkb

Het belang van het mkb in Nederland is groot. Bijna alle bedrijvigheid in Nederland komt uit het mkb. Het mkb draagt bij aan de ontwikkeling van de economie, is innovatief en biedt ruim 70% van de totale werkgelegenheid in Nederland.

Categorie: CFO in het mkb

We spreken van een familiebedrijf als er één familie een meerderheid van zeggenschap heeft. Bij beurgenoteerde bedrijven gaat het om 25%. En de familie moet formeel betrokken zijn bij het bestuur van het bedrijf.

Categorie: CFO in het mkb

Een CFO in het MKB kan een waardevolle bijdrage leveren aan de financiële gezondheid en het financiële geweten van een bedrijf. Ze zorgen ervoor dat de financiële gegevens van het bedrijf nauwkeurig worden geregistreerd en geanalyseerd, waardoor de bedrijfsleiding beter geïnformeerde beslissingen kan nemen. Daarnaast kunnen CFO’s ook helpen bij het voorbereiden van financiële verklaringen en het beoordelen van investeringsmogelijkheden. CFO’s kunnen ook helpen bij het opstellen van bedrijfsstrategieën en het ontwikkelen van financiële doelstellingen. Wij geloven in een wereld waarbij financials betrokken worden in strategische groei, niet vanuit de rem maar vanuit het gaspedaal. Meer weten over ons? Bekijk dan ons team! 

Categorie: CFO in het mkb

Een parttime Financieel Directeur is de financiële sparringpartner van de directie. Hij of zij adviseert het management over financiële kwesties, maakt financiële rapportages en stuurt de financiële administratie aan. De Financieel Directeur, ook wel CFO genoemd, zorgt dat de financiële processen goed verlopen en dat het bedrijf financieel gezond blijft. Lees hier meer over de parttime financieel directeur. 

CFOLab

Categorie: CFOLab

Een CFO is waardevol voor jouw bedrijf, maar het bieden van een fulltime baan is niet altijd mogelijk of nodig. Gelukkig biedt CFOLab de oplossing met een uniek concept: jouw eigen parttime CFO voor een vast bedrag per maand. De CFO zorgt voor duidelijke rapportages en analyses, geeft financieel strategisch advies en input voor business modellen en cases, en stuurt de administratieve afdeling aan.

Als jouw bedrijf groeit, nemen ook de hoeveelheid en complexiteit van financiële vraagstukken toe, terwijl jouw administratie op zichzelf goed op orde is. Je overweegt misschien om een externe CFO in te huren.  Dan is het misschien ook goed om CFOLab te overwegen. Een CFO van CFOLab is doorgaans meerdere jaren betrokken bij het bedrijf  en wordt echt onderdeel van het managementteam of de directie. CFOLab werkt gemiddeld drie tot vijf jaar met haar opdrachtgevers, met als gezamenlijk doel om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen. We zijn er voor bedrijven die de expertise en kwaliteiten van een CFO nodig hebben, maar nog geen fulltime functie kunnen bieden.

Categorie: CFOLab

Wij leveren toegevoegde waarde. Uurtje factuurtje past daar wat ons betreft niet bij. Dan weet je namelijk als ondernemer niet waar je aan toe bent. Misschien dat je zelfs terughoudend bent met het stellen van vragen, omdat het antwoord te duur wordt. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Met een vast bedrag per maand sta je nooit voor financiële verrassingen. En dat sluit natuurlijk helemaal aan bij onze dienstverlening. Ons abonnement is per uur direct opzegbaar. Zo weet je waar je aan toe bent, zonder dat je er aan vastzit. Meer weten? Kijk bij Abonnement voor groei.

Categorie: CFOLab

Ons team bestaat uit een club van enthousiaste en strategische financials, die niet bang zijn om in de operatie te duiken. Jouw CFO  helpt je om (weer) zicht te krijgen op je resultaten, grip te krijgen op de groei, geeft strategisch financieel advies én bepaalt samen met het MT een toekomstbestendig business model. Bekijk welke CFO’s onderdeel zijn van het team.

Categorie: CFOLab

Voor enthousiaste en strategische financials is nagenoeg altijd wel een plek in ons team. Kijk bij op onze Werken Bij pagina naar onze actuele vacatures.

 

Parttime CFO

Categorie: Parttime CFO

CFO staat voor Chief Financial Officer. Het is een leidinggevende functie binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het financiële beheer. De CFO is daarnaast verantwoordelijk voor de financiële strategie, de financiële planning en de financiële verslaglegging van de organisatie. Daarnaast is de CFO ook verantwoordelijk voor het financiële risicomanagement binnen de organisatie.

Categorie: Parttime CFO

Om een goede CFO te zijn, moet je over een goede kennis beschikken van financiële management, bedrijfskunde, boekhouding, financiële analyse, belastingen en risicobeheer. Daarnaast is het belangrijk dat je sterke leiderschapsvaardigheden hebt, een oog voor detail, goed kunt samen werken en dat je communicatief vaardig bent. Vertrouwen is zeer relevant voor het werk van een CFO. Empathie en communicatieve skills zorgen ervoor dat je vertrouwen kunt creëren.

Categorie: Parttime CFO

Een CFO is een leidinggevende functie die zich bezighoudt met de financiële gezondheid en het financiële geweten van een bedrijf. De CFO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategieën om de financiële doelen van het bedrijf te bereiken. De CFO bewaakt de financiële prestaties van het bedrijf en is o.a. verantwoordelijk voor de jaarrekeningen, belastingaangiftes, investeringen en herfinancieringen. De CFO is ook verantwoordelijk voor het geven van advies aan het management en het bestuur over financiële en strategische zaken. De toegevoegde waarde van een CFO is dat het bedrijf in staat wordt gesteld om zich optimaal te ontwikkelen.

Categorie: Parttime CFO

1. Financieel management: CFO’s moeten een financiële strategie uitwerken om de organisatie op koers te houden, waarbij ze moeten beslissen over investeringen, begrotingsdoelstellingen en kostenreductie. 2. Cashflow management: CFO’s moeten ervoor zorgen dat er voldoende liquiditeit (geld) is om de organisatie te laten groeien en de lopende verplichtingen te voldoen. 3. Risicobeheer: CFO’s moeten een risicobeoordeling uitvoeren om de financiële kwetsbaarheid van de organisatie te minimaliseren. Dit gebeurt vaak aan de hand van scenario’s. 4. Compliance: CFO’s moeten ervoor zorgen dat de organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving en de interne controleprocedures. 5. Financiering: CFO’s moeten beslissingen nemen over de optimale financiering van het bedrijf.

Categorie: Parttime CFO

Een parttime CFO is een financieel expert die op parttime basis werkt voor een bedrijf, vooral in kleine en middelgrote bedrijven die geen fulltime financieel directeur nodig hebben. Een parttime CFO is verantwoordelijk voor het beheer van alle financiële aspecten van een bedrijf en werkt nauw samen met het managementteam om financiële doelstellingen te stellen en te realiseren. Het voordeel van een parttime CFO is dat het bedrijf alleen betaalt voor de tijd en expertise die het nodig heeft, en niet voor een fulltime salaris en voordelenpakket. Een parttime CFO kan een waardevolle mentor en adviseur zijn voor andere financiële medewerkers in het bedrijf en kan helpen bij het verbeteren van financiële processen en systemen.

Categorie: Parttime CFO

Een parttime CFO is een financieel directeur die op parttime basis werkt voor een bedrijf. Deze persoon is een vaste medewerker van het bedrijf en werkt meestal op regelmatige basis voor een vast aantal uren per week of per maand. Parttime CFO’s worden vaak ingehuurd door mkb bedrijven die financiële expertise nodig hebben, maar niet de middelen hebben om een fulltime CFO aan te nemen. CFOLab biedt deze dienst aan op basis van een vast bedrag per maand. Een parttime CFO is doorgaans langere tijd betrokken bij een organisaties. Hij of zij pakt meerdere uitdagingen aan en geeft strategisch financieel advies.

Een interim CFO daarentegen wordt ingehuurd voor een bepaalde periode om een specifieke taak uit te voeren of een specifieke situatie aan te pakken, zoals een fusie of overname, een herstructurering, een liquidatie of een tijdelijke afwezigheid van de vaste CFO. Interim CFO’s zijn  ervaren en hebben een bewezen staat van dienst op het gebied van financiën en management. Ze zijn in staat om snel in te stappen, problemen te analyseren en oplossingen te bieden. Interim CFO’s werken vaak op een fulltime basis voor een beperkte periode totdat het doel is bereikt. De betrokkenheid bij het MT en de organisatie beperkt zich tot de opdracht(duur).