Zoeken naar

praktisch inzicht ///

We creëren tools die jou helpen om nog meer inzicht te krijgen in de financiële prestaties van jouw bedrijf.

Elk bedrijf heeft een schat aan informatie in huis over het eigen functioneren: alle data die worden geadministreerd om te monitoren en te sturen.

In welk programma die worden bijgehouden is niet belangrijk.

Wel belangrijk is dat je weet welke informatie je nodig hebt om jouw bedrijf verder te ontwikkelen; hoe je die informatie snel en betrouwbaar uit het systeem kunt halen en hoe je deze correct interpreteert. Kijk, en dan kom je weer bij de CFO’s van CFOLab. Onze eerste inzet is altijd om na te gaan of de juiste financiële informatie voorhanden is. Zo nee, zorgen we dat dat wel gebeurt.

Het inzichtelijk maken van cijfers gaat altijd gepaard met een toelichting. Cijfers komen pas tot leven wanneer ze geïnterpreteerd worden door een specialist die ze kan verbinden aan uw bedrijf; waar het vandaan komt en waar het heen wil.

Onze tweede stap is zorgen dat de juiste mensen in de organisatie de beschikking hebben over de cijfers die zij nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Uiteraard helpen we indien nodig bij het correct gebruiken van die cijfers.