CFO1

Je komt niet toe aan de volgende stap,

als je blijft stilstaan bij de vorige

400% groei?

Lees meer...

Tijd voor verandering!

Managen is permanent alert zijn

Als stilstand achteruitgang is, is beweging vooruitgang. Goed vooruitzicht. Maar beweging geeft ook onzekerheid. Over de richting en snelheid bijvoorbeeld. Die moet u in de praktijk zien te bepalen. Sturen en gaandeweg bijsturen. Wat dat betreft is elk bedrijf een living lab: het management is in voortdurende staat van alertheid en gericht op vernieuwing.

CFOLab: Living Lab. Een living lab vraagt om permanente sturing op relevante signalen, om meedenken en meebeslissen over wat is en wat komen gaat. Daar ligt de focus van CFOLab. In tijden van turbulentie staan we naast de ondernemer om mee de strategie te bepalen, te beoordelen en uit te voeren. Als er stappen gemaakt zijn en uw bedrijf is toe aan stabiliseren, trekken we ons met een gerust hart terug.

CFOLab voegt op twee terreinen waarde toe

Interim CFO en/of parttime CFO

Vrijwel elk bedrijf met ambities heeft een goede CFO/financieel directeur nodig. Want snelle groei, of een snelle omslag, vraagt ontwikkelde strategische en financiële competenties van een ervaren financieel specialist. Maar wat als er geen financiële ruimte is om een CFO/financieel directeur met ervaring in dienst te nemen? Of wat als u deze maar beperkt of voor beperkte tijd nodig heeft?

Bel dan met CFOLab en praat met een interim CFO  die zich bij een aantal bedrijven bewezen heeft. We overleggen over inzet en duur. Onze enige voorwaarden: de interim CFO treedt tijdelijk toe tot het MT. En hij wil voor maximaal twee dagen per week verbonden zijn aan uw bedrijf.

Onze interim CFO / parttime CFO biedt tijdelijk financiële ondersteuning van het management door inzicht te geven in de (financiële) prestaties van uw onderneming met het oog op de veranderende toekomst. Hij vergelijkt verschillende strategische mogelijkheden en rekent ze door. Hij is ook de aangewezen professional voor doortastend overleg met externe financiële partijen.

Ervaren bedrijfsadviseur / verandermanager

Ambities hebben is verder willen kijken, ernaar blijven streven om je bedrijf weer een niveau hoger te tillen. Je strategie tegen het licht houden: is dit de best mogelijke strategie, zien we geen kansen over het hoofd, zijn er bedreigingen waarop we moeten anticiperen? Wat kunnen we veranderen om te verbeteren? Dat is vaak moeilijk te zien voor wie in het oog van de storm zit.

Bedrijven die een boost kunnen gebruiken, doen een beroep op de verandermanager van CFOLab. Een ervaren professional die meedenkt over heden en toekomst van uw bedrijf. Hij gaat in het Living Lab van CFO praktisch met u en uw MT aan de slag om strategisch mee te denken op weg naar een next level. En om een werkzame strategie handen en voeten te geven en de uitvoering in gang te zetten.

Meer nog dan voor de interim CFO geldt voor de bedrijfsadviseur/verandermanager: actief op basis van parttime inzetbaarheid. Daarmee functioneert hij/zij eigenlijk als een soort commissaris, dus als sparringpartner met kennis van bedrijf en branche.

De bedrijfsadviseur en de financieel specialist kunnen apart optreden. Samen vormen ze echter een tandem die uw bedrijf extra snelheid geeft. Hun gezamenlijk optreden biedt overtuigend meerwaarde (zie voorwaarden groei-abonnement).