Zoeken naar

Het probleem bepaalt de oplossing

 

Het klinkt logisch; voordat je kunt oplossen moet je het probleem analyseren. In tijde van crisis gaat dat toch soms heel anders. In de waan van de dag worden oplossingen bedacht en uitgevoerd, maar is het probleem en de uitdaging wel voldoende geanalyseerd? Bedrijven die de doelstellingen niet behalen of te weinig controle hebben, zitten in een bepaalde crisis. Dit kan een strategische – , winst- of liquiditeitscrisis zijn. En het is belangrijk om te weten welke crisis de oorzaak is van het probleem of de uitdaging.

In welke crisis zit jouw bedrijf?

Vaak merk je pas dat je bedrijf in een financiële crisis zit als je te weinig winst maakt, maar eigenlijk gaat de strategische crisis daaraan vooraf. De strategische crisis is heel moeilijk te herkennen. Je bedrijf is financieel gezond en groeit, soms zelfs nog met dubbele cijfers. De markt is gunstig en er lijkt niets aan te hand. Toch is het belangrijk om ook dan goed te kijken naar het business model en ook het business model voor de toekomst. Welke business unit geneert de meeste marge en welke klanten zorgen voor de omzet? Hoe gaat zich dat in de toekomst ontwikkelen?
Als je de fase van strategische crisis niet goed benut hebt, dan kan het zijn dat je bedrijf in de winstcrisis komt. Een winstcrisis treft bedrijven die nu nog financieel gezond zijn, maar te weinig controle, zicht en grip hebben op hun resultaten. De winst groeit minder hard of staat onder druk. De doelstellingen worden niet behaald. Ook hier is er nog voldoende tijd om in te grijpen, maar het is wel belangrijk dat je als ondernemer weer grip krijgt op je winst, omzet, kosten en groei.

De laatste fase is de liquiditeitscrisis. Er is dan onvoldoende ingegrepen tijdens de winstcrisis en inmiddels kan het bedrijf niet meer of met grote moeite aan de betalingsverplichtingen voldoen. Het is nu ‘alle hens aan dek’ om te voorkomen dat je bedrijf failliet gaat. Een reorganisatie is onvermijdelijk.

Het is belangrijk om te weten in welke crisis je bedrijf zit. En daarna moet er actie ondernemen worden. Een CFO kan je hierbij uitstekend van dienst zijn en ook zijn rol is anders per crisis.

 

Strategische crisis

Het doel bij de strategische crisis is het op zoek gaan en vinden van mogelijkheden voor de toekomst. De rol, verantwoordelijkheden en taken van de CFO in deze crisis:

– Heroriëntatie van het business model op reguliere basis bespreken met senior management

– Ondersteunen van nieuwe of aanverwante business modellen met scenario’s of business cases

– In kaart brengen van de gewenste organisatiestructuur en bijbehorende kostenstructuur (herstructurering) en ondersteuning van het implementatie proces

– Inzichtelijk maken van waarde drijvende factoren van de organisatie en hier op reguliere basis op bijsturen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

 

De CFO heeft in deze rol grote toegevoegde waarde. Zit jouw bedrijf in een strategische crisis, maar heb je geen CFO in dienst? Neem dan contact met ons op!

 

In de volgende blog meer over de winst- en liquiditeitscrisis.

De nieuwste aanwinst Kai Vervoort

 

Begin januari is Kai Vervoort als CFO voor CFOLab aan de slag gegaan. We stellen hem graag aan je voor!

“Ik heb na mijn universitaire opleiding Bedrijfseconomie en Accountancy ervaring opgedaan als fusie- en overname adviseur & management consultant bij diverse bedrijven. Deze ervaring heeft ervoor gezorgd dat ik mijn passie voor finance en strategie wilde omzetten in toegevoegde waarde voor het dynamische MKB, waar ik met plezier ondernemers kan voorzien van advies.”

 

 

“CFOLab biedt mij de unieke combinatie tussen extern en intern. Je werkt voor meerdere klanten, maar je bent daarnaast wel echt onderdeel van het MT van de klant. Ik ben ondernemend en vind het leuk om echt een sparringpartner voor het MT te zijn.”

“Ik geloof in het concept en dat dit waardevol is voor heel veel MKB bedrijven. Het is geen uurtje factuurtje. CFOLab bied je financiële en strategische expertise tegen een vaste prijs per maand. Als CFO kun je samen met het team echt impact maken bij ambitieuze MKB bedrijven. Als de administratie nog niet op orde is, dan helpt onze CFE mee (Chief Financial Enabler). En gaat het om (financiële/organisatorische) structurering, strategie of herijking van je business model, dan is ook op dat gebied expertise. Dit valt allemaal binnen hetzelfde abonnement en dat maakt het sterk. De ondernemer weet waar hij aan toe is en kan zich richten op waar hij echt goed in is; ondernemen.”

“Ik kom het beste tot mijn recht bij ambitieuze ondernemers met uitdagende doelstellingen. Ik hou van de combinatie tussen finance, strategie en actie. Ik adviseer het MT en de ondernemer graag vanuit mijn financiële en strategische expertise. Ook merk ik dat ik me snel thuis voel bij familiebedrijven of bedrijven met een informele cultuur.”

“Mijn eerste ervaringen bij CFOLab zijn heel positief. CFOLab is een ambitieus bedrijf met kundige én gezellige collega’s. Ook heeft iedereen een gezonde drive en vertrouwen in het concept. Dat maakt het leuk (samen)werken!”

Wil je meer weten over Kai, neem dan contact met ons op óf kijk op zijn LinkedIn pagina.