Zoeken naar

De winst- en liquiditeitscrisis

In de vorige blog hebben we vastgesteld dat eigenlijk ieder bedrijf uitdagingen kent. En sommige van die uitdagingen worden veroorzaakt door een crisis; de strategische, winst- of liquiditeitscrisis.  En het is belangrijk om te weten welke crisis de oorzaak is van het probleem of de uitdaging. Wil je meer weten over deze uitdagingen of de strategische crisis? Lees dan de vorige blog nog eens door.

In deze blog gaat we het hebben over de stappen die je moet nemen als je bedrijf in een winstcrisis of liquiditeitscrisis zit.

De winstcrisis

Als je de fase van strategische crisis niet goed benut hebt, dan kan het zijn dat je bedrijf in de winstcrisis komt. Een winstcrisis treft bedrijven die nu nog financieel gezond zijn, maar te weinig controle, zicht en grip hebben op hun resultaten. De winst groeit minder hard of staat onder druk. De doelstellingen worden niet behaald. Ook hier is er nog voldoende tijd om in te grijpen, maar het is wel belangrijk dat je als ondernemer weer grip krijgt op je winst, omzet, kosten en groei. Het doel bij de winstcrisis is ‘in control zijn’ en verwachtingen managen. De rol, verantwoordelijkheden en taken van de CFO in deze crisis:

• Een gedetailleerd jaarbudget te hebben en op reguliere basis bespreken met de key stakeholders
• Een liquiditeitsprognose op maandbasis te maken en op reguliere basis te bespreken met de key stakeholders
• Een forecast (P&L, Balans en Cashflow) te maken voor de middellange termijn 3-5 jaar in afstemming met senior management
• Helder en overzichtelijk proces voor projecten voor- en nacalculatie in afstemming met key stakeholders
• Proactief relatiebeheer met externe adviseurs (bank, accountant, juridische dienstverleners, etc.)
• Proactief relatiebeheer over de uitkomsten van bovenstaande met de aandeelhouders en/of investeerders

De liquiditeitscrisis

De laatste fase is de liquiditeitscrisis. Er is dan onvoldoende ingegrepen tijdens de winstcrisis en inmiddels kan het bedrijf niet meer of met grote moeite aan de betalingsverplichtingen voldoen. Het is nu ‘alle hens aan dek’ om te voorkomen dat je bedrijf failliet gaat. Een reorganisatie is onvermijdelijk. Het doel bij de liquiditeitscrisis is het zorgdragen voor de continuïteit van het bedrijf. De rol, verantwoordelijkheden en taken van de CFO in deze crisis:

• Samen met directie een realistisch herstelplan maken en de reorganisatie vormgeven
• Een liquiditeitsprognose op maandbasis te maken en wekelijks bespreken met de key stakeholders
• Onderzoeken van de mogelijkheden om extern kapitaal te generen
• Actieplan om liquiditeit te verbeteren
• Actief relatiebeheer met leveranciers en klanten over betalingsregelingen
• Actief relatiebeheer met externe adviseurs (bank, accountant, juridische dienstverleners, etc.)
• Actief relatiebeheer over de uitkomsten van bovenstaande met de aandeelhouders en/of investeerders
• Samen met de directie zorgdragen voor actieve communicatie naar de interne organisatie

Zit je als bedrijf in een van deze crisissen, maar heb je geen CFO in dienst? Dan is onze dienstverlening van grote toegevoegde waarde. Meer weten? Neem contact met ons op!